Shopping basket

{{ cart.count }} item in the basket. Total price {{ cart.price }}

product image
{{ item.count }} × {{ item.title }}
size: {{ item.size }}
color:
{{ item.price }}
{{ message }}

Connected with the Earth

Pravidla soutěže o výrobky z dílny Nallu

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je NALLUFOOTWEAR s.r.o. se sídlem Komenského 882 Slavičín 763 21, Česká republika IČO 08921130 zapsáno v OR vedené Krajským soudem v Brně, odd. C vložka 116178 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@nallu.cz, +420 732 812 039.

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěž o výrobky z dílny Nallu, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Pořadatel tímto prohlašuje, že:

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 9. 1. 2023 do 15. 1. 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 17. 1. 2023 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

4. Soutěž má 3 výherce, hlavní cenou pro 1 osobu jsou Nallu Papuče – barva a velikost dle preferencí soutěžícího a možností pořadatele, dále pak Nallu Capáčky – barva a velikost dle preferencí soutěžícího a možností pořadatele. Druhou cenou pro 1 osobu jsou pak Nallu Capáčky – barva a velikost dle preferencí soutěžícího a možností pořadatele. Třetí cenou je dárkový poukaz Malá radost Nallu v nominální hodnotě 500 Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje contest.agorapulse.com. Případně Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu do zprávy na Facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, výhru si ponechá pořadatel.

7. Pokud výherce výhru odmítne, výhru si ponechá pořadatel.

8.Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. 

9.b>Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1.Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra. 

2.Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): 
Dan Cabák, e-mail: dan@nallu.cz

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

4.Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem: